Vi uppdragstillverkar rotationsgjutna och vakuumformade plastprodukter.

Egen verktygstillverkning

Starkt produktionsnätverk

Över 20 års erfarenhet

Våra maskiner

Vi har maskiner för rotationsgjutning, vakuumformning och detaljbearbetning. Vi producerar produkter till ett brett spektrum av branscher och har egen verktygstillverkning av både rotations- och vakuumformningsverktyg.

23

Vi utvecklar och utvecklas med våra kunder

Vi värdesätter långsiktiga relationer med såväl stora som små företag och har ett starkt produktionsnätverk i närområdet. Genom samverkan med våra kunder utvecklar vi metoder, arbetssätt och hjälpmedel.

Med över 20 års erfarenhet har vi utvecklat och uppdragstillverkat rotationsgjutna och vakuumformade plastprodukter

99014096_259389125416497_6207955728322265088_n

Vi arbetar för en hållbar utveckling

Hänsyn för miljö och hållbarhet ska alltid genomsyra vår verksamhet. Därför utvecklar och förbättrar vi kontinuerligt vårt miljöarbete och tar tillvara på resurser och energi så långt det är möjligt. Läs vår Miljöpolicy